Hệ thống quản lý học tập - LMS
HÌNH THỨC ĐTTX VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC (193)
Hệ thống tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) sử dụng chung cho tất cả các hệ thống LMS.
Quý Thầy/Cô, CBNV, Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản OUID để đăng nhập hệ thống.