HCMCOU LMS 213 (Hệ Không chính qui)
ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUI - Học kỳ 3 năm học 2021-2022 (213)
Hệ thống tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) sử dụng chung cho tất cả các hệ thống LMS.
Quý Thầy/Cô, CBNV, Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản OUID để đăng nhập hệ thống.